Lions miljöarbete

Vår planets hälsa är oerhörd viktig för livet på vår jord. Miljön påverkar luftens och vattnets kvalitet, tillgången på mat och medicin, hälsan och naturen i våra lokala samhällen och framtiden för oss alla. Lion- och leomedlemmar tar sig an miljöutmaningar på lokal och global nivå genom att plantera träd, genomföra återvinningsprogram, tillhandahålla rent dricksvatten och städa samhällen för att bevara vår miljö för framtida generationer. Vi tror att en hälsosam planet ligger till grund för allas välmående.

Ungdomar utrustade med håvar inför spännande undersökning av havsdjur

Kaffe och läsk kan köpas av Lions Siv

Korv grillades i långa banor av Lions Ronny

Lions har tagit globalt beslut att jobba mer med miljöfrågor.

I Sverige har det södra distriktet (101S) arbetat med att bl.a. förbättra vattendrag, sjöar och havet kring Skåne. Vatten är en livsviktig förutsättning för liv och därmed ett viktigt område som vi prioriterar. I samarbete med olika föreningar och kommuner hoppas Lions på att kunna vidga detta arbete och på så vis hjälpa till att förbättra vattenmiljön.
Lions distrikt 101-S har ett samarbete med Marint kunskapscenter, SEA-U i Malmö som nu flyttar in i sitt nya hus på Ribersborgsstranden. Med sina 700 kvm kommer SEA-U att erbjuda barn och ungdomar en rationell och meningsfull utbildning om djurlivet, miljöpåverkan och mycket annat.
Genom att skänka pengar till Lions hjälper ni till att förbättra miljön.

Läs om Lions andra prioriterade hjälpområden