Välkommen till Lions Club i Emmaboda!

Vi som är med i Lions använder vår fritid för att samla in pengar till hjälp för andra människor.

Vi är 1,4 miljoner medlemmar i världen som förbättrar livskvalitén för människor i vår närhet och runtom i hela värden.

Kom med i gänget och hjälp oss att hjälpa!

Lions ger allt!

Lions Club i Emmaboda bildades 1955 och har idag 36 medlemmar.

 Förutom alla våra aktiviteter för att samla in pengar har vi tio klubbmöten varje år (alltid andra tisdagen i månaden) då vi träffas, äter en bit mat och genomför någon aktivitet t ex lyssnar på intressanta föreläsare, gör företagsbesök eller aktiverar oss på annat sätt.

Klubben har en styrelse med tio poster samt ett antal kommittéer som sköter våra aktiviteter, planerar möten, värvar nya medlemmar och sprider information om klubben. Medlemmarna är aktiva i styrelse eller kommittéer och uppdragen växlar varje år mellan medlemmarna.

All administration och interna kostnader betalas av medlemsavgifter, liksom att alla våra möten bekostas av oss själva.

Det betyder att vi lever som vi lär: Nettot av alla pengar vi samlar in och jobbar ihop genom våra aktiviteter  går till våra hjälpprojekt

Aktiviteter

Förberedelser för julmarknad

Samhällsinsatser

Julkassar

Medlemsvård

 

 

Presidentbyten

 

Varje år utses en ny president i klubben