Vad är Lions

Lions Club Emmaboda

 

Lions grundades 1917 i USA och är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former.

 

Lions har 1,4 miljoner medlemmar i 207 länder och geografiska områden i världen. I Sverige finns 470 klubbar med sammanlagt 12000 medlemmar.

 

Vi hjälper lokalt, nationellt och internationellt, till exempel cancerforskningen i Sverige, barndiabetesforskningen i Sverige och ett hjälpprojekt för barn och ungdomar i Östeuropa.

 

En styrka hos Lions är medlemmarnas förankring i lokalsamhället som gör att man kan sträcka ut en hand till medmänniskor i sin närhet. Det gör också att det finns stora möjligheter för medlemmarna att påverka inriktningen på hjälparbetet.

 

Lionmedlemmar i Sverige samlar in omkring 50 miljoner kronor per år.

 

Alla insamlade medel går oavkortat till hjälpverksamhet.

Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.