Lions Club Emmaboda

Lions Club Emmaboda

 

Lions Club i Emmaboda bildades 1955 och har idag 43 medlemmar.

 

Förutom alla våra aktiviteter för att samla in pengar har vi tio klubbmöten varje år (alltid andra tisdagen i månaden) då vi träffas, äter en bit mat och genomför någon aktivitet t ex lyssnar på intressanta föreläsare, gör företagsbesök eller aktiverar oss på annat sätt.

 

Klubben har en styrelse på tio personer samt ett antal kommittéer som sköter våra aktiviteter, planerar möten, värvar nya medlemmar och sprider information om klubben. Medlemmarna är aktiva i styrelse eller kommittéer och uppdragen växlar varje år mellan medlemmarna.

 

All administration och interna kostnader betalas av medlemsavgifter, liksom att alla våra möten bekostas av oss själva.

 

Det betyder att vi lever som vi lär: Nettot av alla pengar vi samlar in och jobbar ihop genom våra aktiviteter går till våra hjälpprojekt